Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Nyhetsbrev Fiberprojektet Frågor & Svar

Styrelsen

Bli Medlem Avtal Länkar
 
 

FIBERPROJEKTET

MSB Byafiber är en ekonomisk förening som bildades i augusti 2014.
Föreningen har för avsikt att bygga ett fibernät på i Maj-Söröje-Bölom i Sundsvalls Kommun.
Området består av ca 400 fastboende och 250 fritidshus.
Nätet kommer att vara ca 11 mil långt och förhoppningsvis kommer alla hushåll att ansluta sig till det.

 
Juni 2016

ÄNTLIGEN
Nu har beskedet kommit...
Bidrag ges till MSB Byafiber för byggnation
av fibernät området Maj-Söröje-Bölom.
Nu startar arbetet.

 
Maj 2016
Många har frågor om fiberprojektet
Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren på dem.
 
April 2016
Medlemmarna röstade JA för byggnation på årsmötet.

Mer om vad som händer nu kan du läsa i Nyhetsbrev nr.9

 
Mars 2016
Nu är vi redo för Årsmöte där vi kommer att besluta om byggnation av fibernät.
Nu har du som medlem möjligheten att vara med och besluta om vi ska ha fiber i vårt område.

MSB Byafiber inbjuder härmed alla medlemmar till

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 5 april kl.19.00 på Majskansen.

Här kan Du läsa kallelsen i sin helhet
 samt
Dagordning för Årsmötet

Kan du själv inte närvara så kan du skriva en fullmakt
till en annan medlem att rösta i ditt namn.
Fullmakten kan du hämta här

Nu har föreningen beslutat vem som ska bygga nätet.
Mer om det kommer att presenteras på Årsmötet.

 
Februari 2016
Anbud på totalentreprenad, vem som ska bygga nätet,
har kommit in och föreningen tittar på vem som ska anlitas.

Senaste informationen från Jordbruksverket är att besked om bidrag kommer att lämnas i mitten av mars.

 

Januari 2016

Jordbruksverket har börjat titta på alla ansökningar.
Inga beslut är ännu meddelade i Västernorrland och inga pengar är därmed heller utbetalade.
Vi hoppas på ett beslut inom kort, förhoppningsvis ett positivt sådant.

Med anledning av det och för att det ska bli möjligt att starta projektet,
om vi får bidrag från Jordbruksverket, under våren 2016
så önskar styrelse få in anslutningsavtal från Er alla senast den 31 januari.

Ta kontakt med din områdesansvarige eller någon annan i styrelsen
så ordnar de så att Du kan skriva ett avtal för Din fastighet.

 

November/December 2015

Jordbruksverket har de nya reglerna för fiberanslutningar på landsbygden ute på remiss t.o.m. 8/12.
Efter det ska alla ansökningar ligga ute offentligt i 1 månad för att kommersiella företag
ska kunna se vad som är på gång.
Sedan kommer Jordbruksverket att ta beslut om bidrag och meddela alla som ansökt.
Detta innebär att vi får vänta till i januari innan vi får något besked om bidrag.

Med anledning av det och för att det ska bli möjligt att starta projektet,
om vi får bidrag från Jordbruksverket, under våren 2016
så önskar styrelse få in anslutningsavtal från Er alla senast den 31 januari.

Fler avtalsträffar anordnas därför för att teckna avtal.
28/11 kl.12-16 i Böloms Bygdegård
5/12 kl.14-17 i kapellet i Västanå
14/12 kl.19-20 på Lucksta IP
15/12 kl.19-20 i kapellet, Västanå.

Anslutningsavtal och Markavtal finns att läsa och skriva ut under Avtal.

 

2 November 2015

Fler avtalsträffar anordnas för att teckna avtal.
9/11 kl.19-20 i Böloms Bygdegård
10/11 kl.19-20 på Majskansen
11/11 kl.19-20 i kapellet, Västanå

Anslutningsavtal och Markavtal finns att läsa under Avtal.

 

Oktober 2015

Upphandling av Systemleverantör är på gång.
Upphandlingen ligger officiellt ute och nu väntar vi på anbuden.

Avtalsträffar anordnas för att medlemmarna ska kunna teckna avtal.
20/10 kl.19-20 i Böloms Bygdegård
20/10 kl.19-20 i kapellet, Västanå
26/10 kl.19-20 på Majskansen
Anslutningsavtal och Markavtal finns att läsa under Avtal.

 

September 2015

Ansökan hos Jordbruksverket stänger första omgången av ansökningar den 30 september.
Därefter börjar de arbetet med att gå igenom ansökningarna för att sedan
meddela vilka som får bidrag i första omgången.
De som inte får bidrag i första omgången flyttas automatiskt över till andra omgången.
Andra omgången stänger till julhelgen.
De som inte får bidrag i andra omgången får själv söka om nästa år.

 

Augusti 2015

Föreningen har f.n. ca 340 intresseanmälda hushåll, varav ca 250st har betalat medlemsavgift.
Det är 89,3% anslutningsgrad på de fast boende.
Utöver det har ca 100st fritidshus anmält sitt intresse.

EU har beslutat om pengar till landsbygdsprogrammet.
Nu ska jordbruksverket fastställa regler och prioriteringspoäng för de som ansökt om bidrag.

 

Juni 2015

Föreningen samförlägger fiberslang i Veda/Gästa tillsammans med EON.
Slanglängd ca 2 km och mot hushåll ytterliggare ca 1 km.

 

April 2015

Föreningen lämnade i april 2015 in ansökan om bidrag till byggnation av fibernätet till Jordbruksverket.
Svar på ansökan ska förhoppningsvis komma under hösten 2015.