Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Styrelsen Bli Medlem Avtal
 
 

AVTAL

Alla medlemmar som vill ha fiber till sitt hus kommer att behöva skriva några avtal.
Här presenteras de avtal det rör sig om.
Ni kan i lugn och ro läsa igenom dem och höra av er till någon i styrelsen om ni har några frågor.
Vill ni teckna anslutningsavtal kan ni skriva ut dem direkt här, i 2 exemplar, och skicka dem till föreningen på adressen längst ner på sidan.
Vill ni träffa någon i styrelsen och skriva avtal kan ni höra av er för att bestämma träff.
Kontaktuppgifter finns under Styrelsen

 


ANSLUTNINGSAVTAL

Ska skrivas på av alla som vill ha fiber till sin fastighet.
Skriv ut avtalet i två exemplar och ta kontakt med någon i styrelsen för vidare information.
Faktura skickas av MSB Byafiber efter påskrivet avtal.

 ÖVERLÅTELSE/ÄGARBYTE

Ska du sälja eller har du sålt din fastighet med anslutningsavtal?
Då vill föreningen att du fyller i denna överlåtelse och skickar in för att all kommunikation
ska kunna ges till den nya ägaren. Registret över anslutna fastigheter måste också uppdateras med den nya ägaren.
 Stadgar MSB
 Adress till föreningen:

MSB Byafiber
c/o Maria Lärkfors Söderlund
Fridhemsgatan 94D
854 61 Sundsvall
Bankgiro 567-2241