Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Styrelsen Bli Medlem Avtal
 
 

MEDLEMSKAP

Genom medlemskapet i MSB Byafiber har Du möjlighet att få fiber till Din fastighet,
föreningen äger hela nätet så därigenom äger Du också en del av det.

För att vara medlem i föreningen, och därmed ha möjlighet att få fiber,
ska Du bo i området och därefter skriva ett anslutningsavtal.
Flyttar du in i området och fastigheten redan är ansluten till nätet så ska du och
den du köper fastigheten av skriva ett överlåtelseavtal så går du automatiskt med i föreningen.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen så får du hjälp.