Ett medlemsägt fibernät i bygden
 

 

Start

Styrelsen

Bli Medlem Avtal

 


VÄLKOMMEN TILL MSB Byafiber
MSB Byafiber äger med sina medlemmar ett byafibernät i området
Maj-Söröje-Bölom i Sundsvalls kommun.

Föreningen har 415 anslutningar avtalade.
 

 


Felanmälan att t.ex. Ditt bredband slutat fungera:
Vänd dig till Din leverantör av tjänsten t.ex. Telia, Comhem, Tele2

 

SENASTE NYTT:

 
 

OBS!!!

Ett mail är skickat till alla medlemmar med information om gruppavtalen.
Har du inte fått något mail så hör gärna av dig till oss på fakturor@msbbyafiber.se så vi kan undersöka vad det beror på,
har du bytt mailadress får du gärna meddela oss den nya på en gång.

 MSB ersätter just nu flera hundra markavtal med ledningsrätt, detta förenklar vårt underhåll av nätet.

Det avser endast redan byggd ledning och i det läge i marken där ledningen redan ligger, inga nya sträckor tillkommer.

Arbetet är en lantmäteriförrättning och berörda fastighetsägare kommer att få eller har fått ett brev med kallelse till möte.
Deltagande är inte obligatoriskt men det är där frågor och invändningar tas upp och besvaras av lantmäteriet.

Lantmäteriet arbetar sig igenom ett område i taget och först ut är den nätgren som går till Sörfors/Lucksta.
 Stort tack till alla som kom på Årsmötet den 17 april.

Här kommer liten rapport från mötet:

Styrelsen valdes om, så det är samma trogna personer som fortfarande leder föreningen.
Vilka det är kan du läsa HÄR.

Verksamhetsberättelsen för 2022 gicks igenom och det stora är att alla fått fiber indraget och föreningen äger nu nätet.

Verksamhetplanen för 2023 presenterades och det är en hel del kvar att göra innan allt är klart bl.a.
inmätning återstår, det ska rapporteras in till ledningskollen, avslutas hos jordbruksverket,
en hel del anmärkningar vid besiktningen ska åtgärdas av Kringdata, Vägverket ska godkänna allt osv.

Föreningen är just nu stadgd vid kassan men som sagt, mycket arbete och kostnader återstår
men styrelsen uppskattar att inga lån behöver tas och
eftersom det ser bra ut så har styrelsen beslutat att sänka nätavgiften för alla till 100kr/månad fr.o.m 2023-07-01.

Än en gång, tack till alla som kom och styrelsen tackar för förtroendet ännu ett år.

Styrelsen MSB Byafiber
 


MSB Byafiber bjuder härmed in Alla Medlemmar till

ÅRSMÖTE

den 17 april kl.19.00 på Majskansen, Njurunda

 

Kallelse har också gått ut via e-post och med vanlig post till de som inte har e-post.

OBS!! Det är obligatorisk anmälan till mötet.

Eventuella motioner som ska tas upp på Årsmötet ska ha inkommit till föreningens sekreterare via
e-post: sekreterare@msbbyafiber.se senast den 3 april.

Här kan du läsa mer om årsmötet, hur du anmäler dig och hur det kommer att genomföras.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Styrelsen MSB Byafiber
 


 

 

© MSB Byafiber
Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen.
Innehåll och material tillhör MSB Byafiber om inget annat uppges.