Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Nyhetsbrev Fiberprojektet Frågor & Svar

Styrelsen

Bli Medlem Avtal Länkar
 
 

STYRELSEN 2020

 
 

Ordförande

Christina Antonsen, Bölom 073-776 74 29 E-post
 

 

Maria Henningsson, Ortsjön 070-653 38 41 E-post
    Maria Lärkfors Söderlund 072-728 38 30 E-post
    Lars Farm, Bölom 070-176 69 68 E-post
    Thomas Vestman, Veda 070-315 16 81 E-post
    John Forsell, Veda 070-600 30 95 E-post
    Mikael Edman, Ortsjön 070-325 68 11 E-post
    Kent Palm, Veda   E-post
 

Stadgar MSB

 

Adress till föreningen:
MSB Byafiber
c/o Maria Lärkfors Söderlund
Fridhemsgatan 94D
854 61 Sundsvall
Bankgiro 567-2241