Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Nyhetsbrev

Styrelsen

Områdesansvariga

 

Fiberprojektet

Bli Medlem

Avtal

Länkar

Frågor & Svar

 
 

STYRELSEN 2018

 
Ordförande
Thomas Vestman
Veda
070-315 16 81
E-post
Kassör
Mikael Edman
Ortsjön
070-325 68 11
E-post

 

Ledamöter
Sekreterare
Maria Henningsson
Ortsjön
070-653 38 41
E-post

Christina Antonsen
Bölom
073-776 74 29
E-post

John Forsell
Veda
070-600 30 95
E-post

Lars Farm
Bölom
070-176 69 68
E-post

Maria Sjöberg
Sörböle
070-644 21 07
E-post
Ken Palm
Veda
E-post
 

Stadgar MSB

 

Adress till föreningen:
MSB Byafiber
c/o Mikael Edman
Ortsjön 153
862 95 Njurunda
Bankgiro 567-2241