Ett medlemsägt fibernät i bygden
 

 

Start

Nyhetsbrev

Styrelsen

Områdesansvariga

 

Fiberprojektet

Bli Medlem

Avtal

Länkar

Frågor & Svar

 


VÄLKOMMEN TILL MSB Byafiber
MSB Byafiber arbetar för att bygga ett byafibernät i området
Maj-Söröje-Bölom
i Sundsvalls kommun.

Föreningen har 405 anslutningar klara.
 

 


Har ni några synpunkter eller frågor kring grävningen eller projektet?
Ta då kontakt med den nya tillförordnade projektledaren:

Jens Vörman, via telefon: 070-301 03 35 eller via e-post: info@xshapers.se

Alla frågor på återställning/skadeståndskrav från tidigare grävning då Fibergruppen var ansvarig ställs till
MSB Byafiber på sekreterare@msbbyafiber.se.


 

SENASTE NYTT:

 


2019-02-06

1/3 av sträckan är nu schaktad och fiberblåsningen är påbörjad.

Som alla nog förstår är det vinteruppehåll just nu.

Styrelsen har påbörjat arbetet inför årsmötet som kommer. Datum kommer att annonseras ut här på hemsidan senare.

 

Styrelsen MSB Byafiber önskar alla en fortsatt trevlig vecka och en snörik och skön helg.
 2018-12-20

Vad händer just nu?

Grävarna har tagit vintervila från grävningen, De säger att det är för besvärligt att gräva nu när tjälen har kommit,
De fortsätter däremot ett tag till med att återställa efter höstens arbete.

Fiberblåsning på första etappen fortsätter.

Det ElTel lovade på medlemsmötet, att tända första etappen före jul, kommer De inte att kunna infria,
blåsarbetet är inte klart så det är ingen sträcka som kommer att tändas innan nyår.

Styrelsen återkommer med mer information under januari och till dess önskas alla medlemmar en riktigt

Styrelsen MSB Byafiber
 2018-12-10

En uppdatering i projektet:

Eltel har bytt projektledare, han heter Jens Vörman och hans kontaktuppgifter finns högre upp på sidan.

Fiberblåsningen fortsätter från Sörfors till Västanå.

Kvalitetskontroll är utförd av föreningens besiktningsman på arbetet som hittills gjorts, han är nöjd med kvaliteten.

 

Styrelsen MSB Byafiber
 2018-11-28

Här kommer lite information om vad som sades på medlemsmötet den 20 november.

Läs informationen här

Ha en fortsatt trevlig vecka

Styrelsen MSB Byafiber
 2018-11-13

Ni missar väl inte att

MSB BYAFIBER

inbjuder Alla medlemmar till

INFORMATIONSMÖTE

den 20 november kl.18.30 på Sörforsvallen, Matfors

ElTel kommer att närvara och informera om läget på fiberprojektet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

 

LITE NYHETER.....

Nu har ElTel satt igång med att blåsa fiber till kunder.
Nedan finns en bild som visar hur det kan se ut vid fastigheten, det kan se lite olika ut beroende på hur man kommer in i huset.
Denna vecka, v.46, ska man börja blåsa fiber från Lucksta mot Västanå så att stationshuset där kan sättas igång.2018-11-12

MSB BYAFIBER

inbjuder Alla medlemmar till

INFORMATIONSMÖTE

den 20 november kl.18.30 på Sörforsvallen, Matfors

ElTel kommer att närvara och informera om läget på fiberprojektet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
 2018-11-02

Senaste nytt...


Nu har Eltel börjat kopplat in i skåpen, arbetet går framåt...

Styrelsen önskar er en mycket härlig helg!
 2018-10-25

Lite nyheter om projektet...

Stationshuset/Elstationen i Västanå är snart klart för Zitius utrustning och schaktsträckan Lucksta-Västanå är snart redo för fiber.

Eltel börjar blåsa fiber mellan Lucksta och Västanå i mitten av november,
när matningssträckan Telestation Lucksta - vårt stationshus i Västanå är klar
börjar man lägga fiber från vårt stationshus i Västanå ut mot alla skåp.
Parallellt arbetar man med att lägga fiber mellan kund och närmaste skåp.
Sedan beror det på Zitius när man kan släppa på ett område, tända.
Första området att tända blir Västanå - Skottkärrvägen - Sörböle, området därefter blir Norrböle och norrut mot Lucksta.

Samtidigt schaktas Västanå norrut mot Maj och förbereds för sin fiber

Styrelsen önskar er en trevlig helg!
 2018-10-08

Fiberprojektet fortskrider med många aktiviteter som sker parallellt. Borrning/tryckning under väg och åar fortsätter enligt planering
Grävningen för nedläggningen av slang pågår i 3 lag om vardera 2 maskiner. Det går inte med samma hastighet som det var meningen bl.a. på grund av olika markförutsättningar, alla kommer därför inte ha tillgång till fiber före årsskiftet men delar av nätet bör ha tänts.
Positivt är att vissa delar av det tidigare nedlagda slangen har kunnat återanvändas.
Så fort en längre sammanhängd sträcka gjorts klart och besiktas kommer fiberblåsning av denna att startas.
MSB kommer tillsammans med Eltel ha ett medlemsmöte i slutet av denna månad/början av nästa för att informera om då aktuellt läge.
Information om mötet med datum kommer inom kort.

Styrelsen önskar er alla en fortsatt fin höst!

 2018-10-01

Senaste nytt:

Grävningen fortgår, över hälften av tryckningarna är gjorda och boxarna är installerade.

Vägverket har varit och klippt efter vägkanterna, om ni fått skador p.g.a. deras arbete så är det till dem ni ska vända er.

 Vi fortsätter att påminna om att ni ska markera era egna ledningar - t.ex. el och vatten som kan ligga i vägen för grävningen.
Ledningsägaren ska markera var deras egen ledning går, det gör EON och Skanova, men bara sina egna ledningar.
Alla enskilda markägare har samma ansvar att markera var deras ledningar går vid schaktning.

Har ni några synpunkter eller frågor kring grävningen eller projektet?
Ta då kontakt med projektledaren:

Mikael Sandberg, via telefon: 076-798 38 32 eller via e-post: mikael.sandberg@eltelnetworks.se

Styrelsen MSB Byafiber
 2018-09-03

Senaste nytt:

Grävning fortgår och nu är ca 1,7 mil omgrävda. Ca 25% av tryckningarna under väg är gjorda och
de allra flesta av boxarna i fastigheterna är installerade.

En del av de första boxarna som monterades på insidan kommer att bytas då det skett en felleverans från vår kommunikationsoperatör Zitius.
Kostnad för montage av boxar betalas av Zitius.
Ny kontakt kommer att tas från ElTel för att byta de boxar som blivit felinstallerade.
Håll utkik efter följande nummer för bokning av byte:

Hanna Svensson 072-595 46 73

 Vi fortsätter att påminna om att ni ska markera era egna ledningar - t.ex. el och vatten som kan ligga i vägen för grävningen.
Ledningsägaren ska markera var deras egen ledning går, det gör EON och Skanova, men bara sina egna ledningar.
Alla enskilda markägare har samma ansvar att markera var deras ledningar går vid schaktning.

Ett infomöte med ElTel kommer att hållas under oktober månad. Mer info kommer så snart datum är klart.

Hälsningar från Styrelsen MSB Byafiber
 2018-07-28

Nyheter i projektet:

Nu har föreningen 400 anslutningar klara.

Dom boxar som hittills har monteras på insidan kommer att bytas då det skett en felleverans från vår kommunikationsoperatör Zitius.
Kostnad för montage av boxar betalas av Zitius.
Ny kontakt kommer att tas från ElTel för att byta de boxar som blivit felinstallerade.
Håll utkik efter följande nummer igen:

Hanna Svensson 072-595 46 73

Registret på Zitius hemsida över hushållen, där man kan välja sin adress för att se vilka tjänster man kan välja,
uppdateras eftersom dosorna installeras i hushållen.

 Vi påminner åter igen också om att ni ska markera era egna ledningar - t.ex. el och vatten som kan ligga i vägen för grävningen.
Ledningsägaren ska markera var deras egen ledning går, det gör EON och Skanova, men bara sina egna ledningar.
Alla enskilda markägare har samma ansvar att markera var deras ledningar går vid schaktning.

Ett infomöte med ElTel kommer att hållas under sept/okt. Mer info kommer så snart datum är klart.

Hälsningar från Styrelsen MSB Byafiber
 2018-07-23

Senaste nytt i projektet:

Installation av boxar fortsätter.
När det gäller monteringen av boxarna på huset så ska det alltid monteras en dosa på ytterväggen, inga undantag.
Det görs dels för att säkerställa att vatten inte kan ledas in i huset via kanalisationsslangen,
dels för att underlätta vid framtida felsökning då man kommer åt att mäta fibern utan att kontakta fastighetsägaren för att komma in i huset.

Boxen på insidan monteras inom en radie av 2 meter från utomhusboxen.
Vill man att den ska monteras längre bort än så sker det till självkostnadspris för fastighetsägaren.

Dom boxar som hittills har monteras på insidan kommer att bytas då det skett en felleverans från vår kommunikationsoperatör Zitius.
Kostnad för montage av boxar betalas av Zitius.

All borrning under väg är gjord från Lucksta fram till Västanå. Arbetet fortgår mot Maj.

Under veckan som gick stoppades all grävning längs asfaltsträckor pga den höga värmen.
Beläggningen är för mjuk och det uppstår lätt skador. Tills vidare kommer Eltel att gräva längs grusvägar.

P.g.a. detta kommer tändningar av fastigheter i augusti att senareläggas något.

Hälsningar i sommarvärmen från Styrelsen
 2018-07-06

Just nu händer följande i projektet:

Eltel åker runt och kontrollerar tidigare slangar. De läggar även tunnare slang i de redan lagda på vissa håll.
De som gör det är engelsktalande Eltelanställda.

ElTel fortsätter att ringa runt för att boka tid för installation av utrustning i huset.
Det ingår ETT besök för installation. Uteblir man från bokad tid, saknar nyckel så man inte kommer in,
vill flytta dosan eller på annat sätt vållar extra kostnader så kommer Eltel att fakturera kunden för den extrakostnaden.

Fastighetsägaren måste hjälpa installatören att hitta det orangefärgade markeringsbandet.
Det ska skarvas ihop med skyddsskenan vid dosan på yttervägg.

Viktigt är nu att alla svarar när de ringer, följande telefonnummer kommer att ringa:

Hanna Svensson 072-595 46 73

Vi påminner också om att ni ska markera egna ledningar - t.ex. el och vatten som kan ligga i vägen för grävningen.
Ledningsägaren ska markera var deras egen ledning går, det gör EON och Skanova, men bara sina egna ledningar.
Alla enskilda markägare har samma ansvar att markera var deras ledningar går vid schaktning.

Om ni har några frågor kring projektet så kan ni höra av er till:
Produktionscenter på
tel: 010-451 06 58 eller via e-post: SESMBProductionCenterNord@eltelnetworks.se

 

Övriga telefonnummer och e-post till ansvariga för projektet:

Projektledare:
Magnus Nordin, nås via telefon: 072-595 47 09 eller via e-post:
magnus.nordin@eltelnetworks.se

Delprojektledare:
Jens Wörman, nås på tel 070-301 03 35

Ansvarig för Markavtal är:
Nina Boija, nås via e-post:
nina.Boija@eltelnetworks.se

 

Styrelsen i MSB Byafiber önskar alla en fortsatt trevlig helg
 2018-06-22

ElTel har nu börjat sitt arbete med grävningen.
De börjar, som tidigare sagts, från Sörfors och arbetar sig mot Västanå.
De har haft lite problem med sina nya grävare men kommer att jobba igen det med hjälp av fler maskiner.


INSTALLATION AV UTRUSTNING
Nu ska utrustningen ute och inne börja installeras hos er medlemmar.
Start v.27 och det tar ca 3-4 veckor.
Under v.26 kommer alla medlemmar att kontaktas för att bestämma dag och tid för installationen.
Viktigt är nu att alla svarar när de ringer, följande telefonnummer kommer att ringa:

Hanna Svensson 072-595 46 73

Om ni har några frågor kring projektet så kan ni höra av er till:
Produktionscenter på
tel: 010-451 06 58 eller via e-post: SESMBProductionCenterNord@eltelnetworks.se

 

Övriga telefonnummer och e-post till ansvariga för projektet:

Projektledare:
Mikael Sandberg, via telefon: 076-798 38 32 eller via e-post:
mikael.sandberg@eltelnetworks.se

Styrelsen i MSB Byafiber önskar alla medlemmar en riktigt

GLAD OCH TREVLIG MIDSOMMAR
 2018-05-17

Senaste nytt på fiberfronten:
Avtalet med Eltel är nu skrivet.
MSB har fått tillstånd från Vägverket på en del av vägarna som föreningen ansökt,
resten av tillstånden förväntas komma inom kort.

Det första mötet, uppstartsmötet, har precis varit med ElTel.
De jobbar för fullt med att kartlägga och att beräkna arbetet i området.
Grävningen startar i slutet av maj.
Starten sker både från Sörfors och Västanå.

MSB kommer att ha ett informationsmöte för alla medlemmar i månadsskiftet maj/juni,
där även ElTel kommer att närvara och presentera arbetet framöver.
Mer info om mötet kommer att skickas ut, både här på hemsidan och via e-post, så fort datum, tid och plats är klart.

Ha en trevlig fortsatt vecka önskar
Styrelsen MSB Byafiber2018-04-18

Stort tack till alla medlemmar som kom på årsmötet.

Senaste nytt på fiberfronten:
Trafikverket handlägger nu vårt ärende ang. tillstånd att gräva efter trafikverkets väg.
Avtalsförhandlingen med Eltel fortsätter och är snart klar.
Tidsplan håller på att upprättas och ansökan om tillstånd som behövs har skickats in.
Diskussionerna med Fibergruppen fortsätter.

Lite av det som togs upp på informationsmötet efter årsmötet:

Ny entreprenör:
Ny totalentreprenör för byggnation av vårt fibernät är ElTel.
Förhandling och diskussioner angående avtalet pågår.
Tillstånd för att gräva i väg har sökts av MSB, detta eftersom det förra tillståndet som Fibergruppen haft har dragits in.
Underentreprenörer, grävare, har utsett av ElTel, även projektledare har utsetts.
ElTels kontor ligger i Sundsvall så de finns på orten och har varit i MSBs område tidigare.
ElTel avser att starta så fort avtalet skrivits och alla tillstånd är klara.

Nätet kommer att grävas, blåsas samt deltändas i etapper.
Första etappen är Lucksta-Västanå eftersom anslutning av nätet sker i Lucksta.
Alla medlemmar kommer att informeras i god tid innan tändning.
Tidsplan kommer att göras och presenteras.

Fibergruppen:
Avtalet med Fibergruppen hävdes i december 2017 efter att diskussionerna och påpekandena inte gav något resultat.
Trafikverket drog in alla tillstånd för Fibergruppen p.g.a. felaktigt utfört arbete.
Just nu pågår fortsatta diskussioner med Fibergruppen.

Frågor från medlemmar på mötet:

Varför stoppades inte arbetet tidigare?
Fibergruppen hade totalentreprenaden och MSB kunde därför inte stoppa arbetet för då hade avtalet brutits.
MSB påtalade däremot tidigt och på varje veckomöte de brister och fel som fanns i arbetet.

Har Fibergruppen gått i konkurs?
Nej de har inte gått i konkurs.

Kommer Fibergruppen att kunna stoppa det nya arbetet med en annan entreprenör?
Nej de kan inte stoppa arbetet, avtalet med dem är hävt.

Vad är godkänt av Fibergruppens arbete och vad behöver göras om?
All tomtgrävning är, vad vi vet, helt riktigt gjort, all tryckning under väg är också ok.
Vad som behöver göras om efter väg ska först kontrolleras innan ElTel börjar med sitt arbete.

Ha en trevlig fortsatt vecka och en trevlig helg
Styrelsen MSB Byafiber2018-03-15
 

Ni glömmer väl inte

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 27 mars 2018 kl.18.30

i Opalen, Kvissleby.Mer info om Årsmötet finns nedan.
 2018-03-01
 

MSB Byafiber

inbjuder härmed Alla medlemmar till

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 27 mars 2018 kl.18.30

i Opalen, Kvissleby.

Föreningen bjuder på fika.

                            Dagordningen på årsmötet består bl.a. av:

Verksamheten 2017

Verksamhetsplan 2018

Val av styrelseledamöter

Efter årsmöte och fika blir det en information
angående läget på fiberprojektet.

Eventuella motioner som ska tas upp på årsmötet ska ha inkommit till föreningens sekreterare via e-post:
sekreterare@msbbyafiber.se senast den 13 mars.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

 
Hälsningar
MSB Byafibers styrelse
 


2018-02-23
 
Nu har styrelsen tagit beslut om vilken den nya entreprenören som ska bygga vårt fibernät blir.
Den som nu ska bygga, på totalentreprenad, är ElTel.
Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett kontrakt som ska skrivas mellan MSB Byafiber och ElTel.
När det är påskrivet så kör vi....

MSB fortsätter även att ha en dialog med Fibergruppen om det hävda avtalets förseningar.

 
Styrelsen önskar Er alla en mycket trevlig helg.
 
Hälsningar
MSB Byafibers styrelse
 


2018-02-02
 
En grupp är tillsatt som ska utvärdera anbuden som kommit in. När det är klart och kontrakt är skrivet med det nya företaget kommer föreningen att meddela Er medlemmar.
MSB fortsätter att ha en dialog med Fibergruppen om det hävda avtalets förseningar och det ofullständiga arbete som gjorts i området.

Styrelsen får en del frågor från medlemmar, de samt svar på dem, hamnar under Frågor & Svar.

 
Styrelsen önskar Er alla en trevlig helg.
 
Hälsningar
MSB Byafibers styrelse
 


2018-01-29

Hej alla medlemmar!


 
Anbudstiden för den nya entreprenaden gick ut i fredags (26 jan).
Glädjande nog fick vi in flera anbud än förra gången.
Nu påbörjas utvärdering av dessa och målsättningen är att inom kort kunna presentera en ny aktör.
Vi återkommer så fort det är klart!

 
Frågor besvarar av:
Thomas Vestman på tvestman@yahoo.se eller
Maria Sjöberg på fakturor@msbbyafiber.se.

 
Hälsningar
MSB Byafibers styrelse
 


2018-01-12

God fortsättning på det nya året, hoppas att Ni alla haft bra helger med nära och kära.

Här kommer senaste nytt på Byafiberfronten:

Styrelsen har en förhoppning om att ha ett medlemsmöte under februari månad och
att den nya totalentreprenören då kan presenteras, den som skall bygga klart vårt fibernät.

Den 17januari 2018 är sista dagen för entreprenörer att lämna in ett anbud på att bygga fibernätet.
Därefter ska en granskning göras och en utvärdering enligt offentlig upphandling.
Styrelsen kommer att behöva ett tag på sig att göra detta men
meddelar här på hemsidan snarast när en ny entreprenör är vald.
Efter det kommer en förhandling med den valda entreprenören att göras för att närma oss ett avtal.

Dialogen med Fibergruppen fortgår enligt gängse regler efter en hävning av avtal
 


2017-12-22

Till alla medlemmar i MSB Byafiber

Styrelsen har i veckan skickat ett dokument till vår totalentreprenör Fibergruppen AB
om att häva avtalet om byggnation av fibernät i vårt område.
Beslut om detta har tagits av styrelsen efter att vi vid ett flertal tillfällen försökt att komma till en överenskommelse och
uppgörelse om att Fibergruppen ska fortsätta med byggandet av fibernätet.
Styrelsen anser att de brutit avtalet och har därför nu beslutat att häva detta.

Styrelsen har nu lagt ut en ny upphandling för att inte tappa tid och vi hoppas att flera stora entreprenörer
kommer att lägga ett bud på detta. I mitten/slutet av januari borde det vara klart med en ny totalentreprenör.
Detta gör att vi har förhoppningar om att den nya entreprenören kommer att börja bygga i början av sommaren och
sen hålla hög fart för att nätet ska bli klart så fort det bara går.

Styrelsen har också fått veta att Fibergruppen tappat sina tillstånd hos Trafikverket och
därför har MSB nu sökt dem i egen regi, detta också för att inte tappa tid då tillstånden normalt tar ca 3 månader att få.

MSB har inte betalat för annat än det som är godkänt i byggnationen så föreningen har fortsatt god ekonomi.

Styrelsen hoppas att Ni medlemmar har förståelse för att detta inte kunnats delge Er förrän nu
då föreningen varit i förhandlingar och diskussioner med Fibergruppen under flera veckors tid.

Nu ser vi alla positivt på den kommande månaden och hoppas att många vill vara med och lägga bud på denna byggnation.

Eftersom upphandlingen ligger ute under 3 veckor så kan inga detaljer kring denna delges innan den tiden gått ut
men styrelsen kommer att uppdatera Er medlemmar så fort något nytt händer.

Har Ni några frågor eller funderingar så kan Ni höra av Er till:
ordförande Thomas Vestman på telefon 070-315 16 81 eller via e-post tvestman@yahoo.se.

Styrelsen önskar alla en riktigt


 


2017-12-13

MSB har haft fortsatta diskussioner med Fibergruppen under veckan som varit.
Styrelsen hoppas på en lösning inom några dagar.

Hälsningar
Styrelsen
MSB Byafiber

 


2017-12-01

I går, torsdag, hade MSB möte med totalentreprenören för byggnationen av fibernätet, Fibergruppen.
Deltagare från dem var vd och projektledare.
Vi diskuterade hur projektet genomförts hittills och hur det fortsatta arbetet ska ske på både kort och lång sikt.
De beklagar den situation som de försatt MSB Byafiber i och de är besvärade över att de inte kunnat hålla det de lovade vid medlemsmötet.
MSB var mycket tydliga med besvikelsen över det som skett och att de löften som presenterats inte hållits.
Fibergruppen ska nu arbeta fram en ny plan som ska presenteras för MSB's styrelse inom två veckor.

MSB Styrelse önskar alla en trevlig helg
 


2017-11-22

MSB's styrelse har haft möte under onsdagskvällen, 22 november.
Inget nytt händer för närvarande ute på fältet men MSB har bjudit in Fibergruppen
till ett möte angående affärsuppgörelsen om byafibernätet.

Fliken Frågor & Svar är uppdaterad med några av medlemmarnas frågor.
 


2017-11-18

MSB's ordförande har fortsatt att mailat och ringt Fibergruppens under fredagen utan resultat och han fortsätter med det på måndag.
Så fort styrelsen har någon ny information att delge Er medlemmar så kommer det att ske.
Tills dess önskar styrelsen alla medlemmar en trevlig helg.

Fliken Frågor & Svar är uppdaterad med några av medlemmarnas frågor.
 


2017-11-16

MSB har i dag, torsdag 16/11, haft byggmöte med Fibergruppen, som genomförs varje vecka.
Representanten från Fibergruppen kände inte till de uppgifter som framkommit under gårdagen från medlemmarna.
MSB styrelse har också sökt VD för Fibergruppen men ännu inte fått tag i honom, styrelsen fortsätter söka honom och mer information kommer så fort något nytt kommit fram till styrelsen.

Eventuella frågor kan skickas till MSB's ordförande Thomas Vestman på tvestman@yahoo.se.

Föreningen skapade en grupp på Facebook för att enkelt kunna nå ut till medlemmarna med information på ett snabbt sätt. Syftet med gruppen var aldrig att det skulle luftas åsikter och i vissa fall endast rykten.
All information kommer endast att komma från MSB's styrelse och från kontakten med styrelser och ledningar ho våra samarbetspartners, detta för att korrekt information ska nå ut till alla.
Vi kommer från och med nu att stänga för kommentarer och medlemmars inlägg.
Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att styrelsen vill att alla får rätt och snabb information.

 

Hälsningar
Styrelsen
MSB Byafiber


2017-11-01

Fibermedlemmar!

Tack till er alla som närvarade vid det välbesökta medlemsmötet på Majskansen den 5 oktober.
Vid mötet deltog vår totalentreprenör Fibergruppen Sverige AB och
presenterade en handlingsplan som inkluderade en tidplan för hur de ska slutföra projektet.

 Som ni säkert observerat har inte några nya maskiner kommit igång,
Fibergruppen hänvisar till sin diskussion/tvist med sin underleverantör.
Detta är något vi inte accepterar och arbetar just nu med att trycka på
för att få dem att komma igång med stomschaktet igen.

Positivt är att tomtgrävning går in refrängen, endast några få tomter kvar,
återställning runt vägar fortgår också.

//Styrelsen


2017-10-11

Informationsmötet den 5 oktober var välbesökt.
Stort tack till Er som kom och ställde frågor.

Här finns en sammanfattning av allt som det informerades om på mötet
samt lite av de frågotr som kom från Er medlemmar.

Läs en sammanfattning här
 


2017-09-25

MSB BYAFIBER

inbjuder till

INFORMATIONSMÖTE

den 5 OKTOBER kl.19.00 på Majskansen, Njurunda

MED INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER I PROJEKTET JUST NU

Föreningen bjuder på fika.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA


2017-07-31

Hej i sommarvädret

Vet inte om det är sommarväder eller höstväder vi har men mitt i sommaren är det iallafall.

Fiberplaneringen fortsätter trots att det är sommar och semestrar.
Grävningen längs väg sker med mer sparsam framfart just nu under semestern men
projektering och grävning på tomterna fortsätter som vanligt, Dennis, som är den som gör tomtgrävningarna.

Ni glömmer väl inte att anmäla till FIBERFESTEN den 26 augusti!!!
Mer info om festen och hur man anmäler finns här nedanför.

Ha en fortsatt skön sommar och ta tillvara på de soliga dagar som kommer.


2017-07-18

Hej alla glada fibervänner!

Den 26 aug ordnar vi en fest för alla som är medlemmar d.v.s. delägare i MSB Byafiber i samarbete med Midälvagården,
där även festen hålls.

Vi börjar kl. 15:00 med lite fiberinfo och sedan börjar en 5-kamp som alla, små och stora, kan vara med på,
domarna är som vanligt både enfaldiga och mutbara.
En frågeslinga kommer att finnas under dagen, en del frågor berör nog fiber, så läs gärna på.

Grillarna tänds och bemannas allt eftersom, så det blir ingen speciell mattid.

Underhållning startar ca 18.00, det är inte helt klart med underhållare än.
Stänger gör vi när sisten går hem.

Kostnad: 200:-/vuxen, barn 8- 12 år 50:- och de minsta äter gratis.
I det ingår mat, måltidsdryck och underhållning.

Baren kommer att vara öppen om annan dryck vill intas till maten eller under kvällen.
För att kunna planera vill vi att ni förköper biljett senast den 20 aug med
Swish 0737767429 (Christina Antonsen) eller
betalar in på konto i Swedbank: clearnr 8129-9 kontonr: 437407570
Ange namn och hur många personer som kommer oavsett betalningsmetod.

Ta gärna med en pall, filt eller nåt annat att sitta på, kläder som passar väderleken då festen äger rum utomhus.

Hoppas ni vill komma och ha en trevlig eftermiddag/kväll även om inte fibern har tänts.

Hjärtligt Välkomna önskar MSBs styrelse i samarbete med Midälvagården


2017-06-26


Varsågoda att hämta skylt till att märka ut ledningar på din egen tomt/mark.
Du hämtar dem på Kapellet i Västanå.


2017-05-19

För att mota Olle i grind och att det inte ska vara några missförstånd i projektet. Detta har Lars tidigare påpekat vikten av:
Har ni något att skydda (vatten-, el, teleledning e.d.) tillverka en enkel skylt "STOPP vatten" och sätt den direkt över det ni vill skydda.
Utsättning av kända ledningar begärs av grävarna via ledningskollen.se och sköts av
ledningsägarna (EON, Skanova Sundsvall vatten m. fl.), men myndigheterna känner inte till alla ledningar.
Era privata ledningar
måste NI varna för själva. Gör en skylt!
Gör detta nu o påminn gärna er granne!

Det är oerhört viktigt att ingen privatperson tar saken i egna händer och styr eller ger direktiv till grävlagen mer än att
MARKERA TYDLIGT MED "STOPP "DET NI VET LIGGER I MARKEN.
Grävlagen har en projektering att följa som på era eller egna direktiv INTE kan eller får ändra på.
Rapportera konstruktivt till oss i styrelsen vid missnöje eller skador.
Detta gäller alltså allt sånt som privatpersoner själva grävt ned i marken.
Om det ej finns en markering så kan såklart ingen veta vad som ligger i marken.

Vi tar sen detta med oss vid projektmötena som sker varannan vecka.
I förrgår kom det upp en kille från Dalarna som kommer att vara representant från Fibergruppen och
jobba i närhet till grävlagen för att följa projektet ute på byn. Det känns som en trygghet för oss och han var dessutom väldigt lättsam när jag haffade honom utanför oss igår morse.
Han var med när dom grävde förbi 4 markeringar efter vägen som vi själva med både el och vatten och alla var hela när dom var klara.

Återigen tack för att ni rapporterar och att vi håller denna sida till konkret, konstruktiv information och med en positiv attityd.


2017-05-13

Nu är projektet i full gång på i hela området, ca 30 % av stamnätet är nu grävt.
Det kommer att vara som att bo på en byggarbetsplats lite grann nu ett tag.
Eftersom vi i styrelsen även har ett ordinarie arbete så uppskattar vi att ni hjälper till som ni gjort hittills
med att hålla humöret uppe, ta före och efter bilder.

Om det skulle uppstå skador så dokumentera gärna med foto.
Lägg gärna ut på vår facebooksida eller spara och ta kontakt Din områdesansvarige.
Det är bra för oss att ta med det vid de avstämningsmöten som vi
har regelbundet med Fibergruppen, vår totalentreprenör.
Det är Fibergruppen som är ansvariga för projektet genom totalentreprenad och det är dom som i sin tur tagit in företaget som gräver, därav dem vi vänder oss till vid problem.
Om ni skulle få strömavbrott eller liknande så gör ni en felanmälan till er leverantör av tjänsten.
EJ till MSB eller Fibergruppen.

Det som görs nu i första steget efter grävning är en grov återställning.
När det är klart kommer det sedan att bli en finare återställning.
Så vi ber om allas tålamod nu ett tag och gläds åt att vi snart kommer att ha fiber till byn.

Dennis fortsätter med sin projektering av tomterna, 64% är nu projekterade.

 


2017-04-25

Hej i snöovädret!!

Nu går det undan, grävningen har i skrivande stund kommit fram till Skottkärrsvägen i Sörböle, Njurunda.

Vi vill nu påminna om att om Du vill teckna föreningens gruppavtal så är sista dagen för den nu på fredag, den 28 april,
tecknandet sker på hemsidan www.msbbyafiber.se. Där finns också all information om de båda gruppavtalen att läsa.
Vill Du istället teckna något annat avtal så kan Du gå in på Zitius hemsida www.zmarket.se
och läsa om dem där och då är det ingen brådska,
det finns inget stoppdatum för de övriga utan dem kan Du i lugn och ro bestämma Dig
för när inkoppling av Din fastighet börjar närma sig.

Har Du inte betalat in medlemsavgiften för 2017 så måste det ske snarast, betala in på vårt bg 567-2241.
Medlemsavgiften är 200 kr för privatpersoner och 500 kr för företag.
Skriv “Medlemskap” och Ditt namn som meddelande på inbetalningen.
Tänk på att alla brevutskick föreningen måste göra, t.ex. fakturor och påminnelser kostar pengar för alla medlemmar,
därför är det bra om sånt kan undvikas och istället skicka mail på detta sätt.
Årsmötet beslutade att fr.o.m. 2018 utgår medlemsavgiften.
Den ersätts, från att fibern kopplas in i Din fastighet, med en nätavgift som bl.a. går till drift och underhåll av nätet, administration och även det första året till ränta på byggkreditivet.
Nätavgiften är f.n. 125 kr/månad för alla som skrivit avtal för fiber och får det inkopplat,
oavsett om man aktiverar det med tjänster så ska nätavgiften betalas,
precis som med el, vatten osv. Avgiften börjar faktureras när fastigheten blir inkopplad.

Föreningen uppmanar alla, att med jämna mellanrum, gå in här på hemsidan för att ta del av nyheter och information,
på det sättet sparas kostnader för porto och kontorsmaterial in.

Har Du några frågor så kan Du alltid höra av Dig till
Thomas Vestman på 070-315 16 81 eller Maria Sjöberg på 070-644 21 07.


2017-04-16

Hej alla medlemmar
Stort tack till Er alla som kom på årsmötet, 84 personer kom och hjälpte till att planera året.
Årsmötet gick snabbt och lätt och avslutades som vanligt med fika.

FIBERPROJEKTET
Föreningen informerade också efter årsmötet lite om fiberprojektet, grävningen startade igen den 6 april
så nu hoppas vi på snabbt jobb. Förhoppningen är att det ska vara klart under 2017.
Grävningen utförs av ett företag och Dennis kommer att fortsätta med tomtgrävningarna.

Det kommer att ske deltändningar av nätet, område för område, exakt hur och
när dessa kommer att ske vet vi inte i dagsläget men alla kommer att bli uppdaterade på det under året.

TJÄNSTEUTBUD
Nu är det dags att börja se ut vilka tjänster Ni vill ha. Zitius har hand om dem via deras hemsida www.zmarket.se.
Där kan ni gå in och välja Nordanstig och MSB i rullisten och
sedan är det bara att läsa och jämföra alla olika företag och tjänster som finns.

MSB har tagit fram ett förmånligt gruppavtal, det ligger hos Telia,
detta gruppavtal tecknas med MSB och bindningstiden är 36 månader.
Det finns två gruppavtal, lagom och stor och det behövs minst 25 fastigheter
som tecknar båda avtalen för att de ska gälla.
Lagom kostar 389 kr/månad och stor kostar 489 kr/månad.
Skulle ni teckna motsvarande avtal genom Zitius
så kostar de 818 kr/månad resp. 918 kr/månad så då förstår ni att de är MYCKET förmånliga.
Skulle ni vilja ha fler kanaler än de som ingår så kan ni själva teckna till dem via Zitius hemsida.
Då går just de tilläggskanalerna och tilläggstjänsterna genom dem,
gruppavtalet går alltid via MSB.
Gruppavtalet faktureras per kvartal i förväg.
Avtalet börjar gälla från det att fibern är inkopplad i er fastighet.
Sista dagen att teckna avtalet är 28 april.
Så skynda på om ni vill ta del av detta förmånliga avtal.
Innehållet i gruppavtalet och möjligheten att teckna det finns här på vår hemsida under avtal.

MEDLEMSKAP
Har du fortfarande inte betalat medlemsavgiften för 2017 så måste det ske snarast, betala in på vårt bg 567-2241.
Behöver Ni en faktura eller underlag för inbetalningen så finns den att hämta på denna länk: Faktura Medlemskap.
Medlemsavgiften är 200 kr. Skriv “Medlemskap” och Ditt namn som meddelande på inbetalningen.
Tänk på att alla brevutskick vi måste göra, t.ex. fakturor och påminnelser kostar pengar för alla medlemmar,
därför är det bra om vi kan undvika sådana och istället skicka mail på detta sätt. 

Årsmötet beslutade att fr.o.m. 2018 utgår medlemsavgiften.
Den ersätts, från att fibern kopplas in i din fastighet, med en nätavgift som bl.a. går till drift och
underhåll av nätet, administration och även det första året till ränta på byggkreditivet.
Nätavgiften är f.n 125 kr/månad för alla som skrivit avtal för fiber och får det inkopplat,
oavsett om man aktiverar det med tjänster så ska nätavgiften betalas,
precis som med el, vatten osv. den börjar faktureras när fastigheten blir inkopplad.

INFORMATION
Vi uppmanar alla att med jämna mellanrum gå in här på vår hemsida för att ta del av nyheter och information,
på det sättet sparar vi in kostnader för porto och kontorsmaterial.

Har du inte tillgång till internet eller har du några frågor så kan du alltid höra av dig till
Thomas Vestman på 070-315 16 81 eller Maria Sjöberg på 070-644 21 07.

Till sist vill styrelsen önska ALLA medlemmar en riktigt

GLAD PÅSK

 2017-03-30

GLÖM INTE

MSB BYAFIBERS ÅRSMÖTE

den 6 april kl.19.00 på Majskansen, Njurunda

Föreningen bjuder på fika.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
 


MEDLEMSKAP
Glöm inte att betala in medlemskapet
Nytt år innebär också ny medlemsavgift, Ni behöver alla betala in medlemsavgiften för 2017 så fort som möjligt
på vårt bg 567-2241.
Behöver Ni en faktura eller underlag för inbetalningen så finns den att hämta på denna länk: Faktura Medlemskap

Medlemsavgiften är 200 kr. Skriv “Medlemskap” och Ditt namn som meddelande på inbetalningen.
 


NYHETER OM UTBUD
Föreningen har fått många förfrågningar om att ha två gruppavtal att välja på, både paket lagom och paket stor.
Eftersom det ser ut som om många vill ha valmöjligheten har styrelsen bestämt att det ska finnas möjligheten att välja.
På Zitius hemsida www.zmarket.se kan ni läsa och jämföra vilket övrigt utbud det finns att välja på.
Gå till "Nordanstig och MSB", i rullisten, så ser ni utbudet för just vårt område.

MSB GRUPPAVTAL
MSB Byafiber erbjuder två Gruppavtal, de tecknas med föreningen och det är utbud hos Telia som ingår.
 Föreningen behöver 25 fastigheter som tecknar varje avtal för att de ska gälla.
 Bindningstiden är 36 månader från det att tjänsten tas i bruk.
 Fakturering kommer att ske via e-post för att spara in portokostnader.

Anslutning till gruppavtalet sker nu, om fastighetsägare vill ansluta sig senare
kan det inte garanteras att det går och det kan ta lång tid eftersom det måste vara en grupp fastigheter som ansluter sig samtidigt.

Sista datum att teckna avtal är 28 april.

 


Gruppavtal LAGOM består av:

Trådlös router
Tv-box
Bredband 250/100
Bredbandstelefoni
TV-kanalerna
SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV3, TV4, TV4 HD, Kanal 5, Kanal 5 HD, TV6, TV6 HD, Sjuan,
TV8, Kanal 9, Kanal 9 HD, Kanal 10, Kanal 11, Kanal 11 HD, TV12, TV 12 HD,
SVT Barnkanalen, SVT Barnkanalen HD, SVT 24, SVT 24 HD, Kunskapskanalen, Kunskapskanalen HD, Axess TV,
Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery ID, Eurosport 1, Eurosport 1 HD,
MTV, MTV HD, TLC, TLC HD, TNT, TV4 Guld, TV4 Film, Network

samt även playtjänster i följande kanaler
SVT, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 10, Kanal 11, TV 12,
Axess TV, Discovery Channel, Discovery ID, Eurosport 1, MTV, TLC, TNT, TV4 Guld, Network

Priset för detta avtal är 389 kr/månaden
 

 


Gruppavtal STOR består av:

Gruppavtal LAGOM samt nedanstående kanaler

History Channel, History Channel HD, Discovery Science, Discovery World, National Geographic, National Geographic HD,
National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Animal Planet, Animal Planet HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD,
TV4 Sport, TV4 Sport HD, TV4 Fakta, TV4 Fakta XL, TV4 Komedi, BBC Brit, BBC Brit HD, BBC Earth, BBC Earth HD,
BBC World news, CNN, Disney Channel, Cartoon Network, Nikelodeon, Nickelodeon HD,
Comedy Central, Comedy Central HD, Fight Sports, Fight Sports HD, FOX, FOX HD, Fuel TV, Fuel TV HD,
TCM, VH1, EsportsTV, EsportsTV HD, TV3 Sport, TV3 Sport HD

samt även playtjänsterna (utöver de i avtal lagom)
History Channel, Discovery Science, Discovery World, National Geographic, National Geographic World, Animal Planet,
Eurosport 2, TV4 Sport, TV4 Fakta, TV4 Komedi, BBC Brit, BBC World, BBC World News, CNN, Disney Channel,
Cartoon Network, Nickelodeon, Comedy Central, Fight Sports, Fuel TV, EsportsTV, TV3 Sport, Cirkus

Priset för detta avtal är 489 kr/månaden
 

 2017-03-20

HÄRMED KALLAS ALLA MEDLEMMAR TILL

MSB BYAFIBERS ÅRSMÖTE

den 6 april kl.19.00 på Majskansen, Njurunda

En kallelse
skickas även till alla via e-post boka redan nu upp detta datum, för Du kommer väl?
Alla medlemmar har rätt att närvara och bestämma om kommande verksamhetsår i föreningen.

Föreningen bjuder på fika.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

 

AKTUELLT OM UTBUD
Den 15 mars var det möte på Majskansen med Zitius och Telia.
Tack till alla som kom och ställde frågor och deltog i diskussionerna.
På Zitius hemsida www.zmarket.se kan ni läsa och jämföra vilket utbud det finns att välja på.
Gå till "Nordanstig och MSB", i rullisten, så ser ni utbudet för just vårt område.

GRUPPAVTAL
MSB Byafiber erbjuder två Gruppavtal, de tecknas med föreningen och det är utbud hos Telia som ingår.
 Föreningen behöver 25 fastigheter som tecknar varje avtal för att de ska gälla.
 Bindningstiden är 36 månader från det att tjänsten tas i bruk.
 Fakturering kommer att ske via e-post för att spara in portokostnader.
Priset är 389 kr/månad

Gruppavtalet består av:
Trådlös router
Tv-box
Bredband 250/100
Bredbandstelefoni
Tv-kanalerna
SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV3, TV4, TV4 HD, Kanal 5, Kanal 5 HD, TV6, TV6 HD, Sjuan,
TV8, Kanal 9, Kanale 9 HD, Kanal 10, Kanal 11, Kanal 11 HD, TV12, TV 12 HD,
SVT Barnkanalen, SVT Barnkanalen HD, SVT 24, SVT 24 HD, Kunskapskanalen, Kunskapskanalen HD, Axess TV,
Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery ID, Eurosport 1, Eurosport 1 HD,
MTV, MTV HD, TLC, TLC HD, TNT, TV4 Guld, TV4 Film, Network
samt även playtjänster i följande kanaler
SVT, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 10, Kanal 11, TV 12,
Axess TV, Discovery Channel, Discovery ID, Eurosport 1, MTV, TLC, TNT, TV4 Guld, Network

Här kan du teckna gruppavtal direkt

MEDLEMSKAP
Glöm inte att betala in medlemskapet
Nytt år innebär också ny medlemsavgift, Ni behöver alla betala in medlemsavgiften för 2017 så fort som möjligt
på vårt bg 567-2241.
Behöver Ni en faktura eller underlag för inbetalningen så finns den att hämta på denna länk: Faktura Medlemskap

Medlemsavgiften är 200 kr. Skriv “Medlemskap” och Ditt namn som meddelande på inbetalningen.

 2017-02-15

Hej alla medlemmar!

God fortsättning på det nya året, hoppas att året börjat bra och att Ni Alla mår bra.

Som Ni säkert sett så händer inte så mycket på fiberfronten ute på vägarna just nu,
vi väntar alla på att vintern försvinner och tjälen släpper så att grävandet kan ta fart igen.
Under tiden står inte arbetet stilla, markavtal skrivs,
alla tillstånd ska komma in och så håller material för hela bygget på att fraktas upp till vårt område.

MEDLEMSKAP
Nytt år innebär också ny medlemsavgift, Ni behöver alla betala in medlemsavgiften för 2017 så fort som möjligt,
senast den 15 mars ska den vara inbetald på vårt bg 567-2241.
Behöver Ni en faktura eller underlag för inbetalningen så finns den att hämta på denna länk: Faktura Medlemskap

Medlemsavgiften är 200 kr. Skriv “Medlemskap” och Ditt namn som meddelande på inbetalningen.

MÖTEN
Den 15 mars kl. 19.00 blir det medlemsmöte på Majskansen,
då kommer föreningen att prata lite om hur projektet kommer att fortskrida men i huvudsak
kommer mötet att handla om tjänsterna Ni kommer att kunna teckna när Ni fått Er fiber indragen.
Zitius kommer att vara närvarande och prata om allt som rör tecknande av tjänster och
MSB kommer att ha information om gruppavtalet som kommer att kunna tecknas.
Boka upp detta datum och kom och lyssna på Zitius. Föreningen bjuder på fika under kvällen.

Den 6 april kl.19.00 årets ÅRSMÖTE att äga rum. Det hålls även i år på Majskansen.
En kallelse kommer att skickas ut lite närmare men boka redan nu upp detta datum, för Du kommer väl?
Alla medlemmar har rätt att närvara och bestämma om kommande verksamhetsår i föreningen.

Och som vanligt, har Du några frågor kring projektet är Du välkommen
att höra av Dig till Din områdesansvarige
eller någon annan i styrelsen.
Alla uppgifter på styrelse och de ansvariga finns
under fliken Styrelsen.
Ta också för vana att titta in på denna sida med jämna mellanrum,
den är alltid uppdaterad med det nyaste om projektet.

Vi ses den 15 mars.
 2016-1
2-22

Nyhetsbrev nr. 11 är utskickat via mail.
du kan också läsa det under fliken Nyhetsbrev upp i menyn.

Styrelsen önskar Alla medlemmar en riktigt


 2016-10-27

Nu har grävningarna tagit vinteruppehåll.

Styrelsen kommer nu att ha ett möte med Fibergruppen
för att summera höstens arbete samt att planera vintern och det fortsatta arbetet med nätet.

Medlemsmötet med Zitius INSTÄLLT!!!
Mötet som tänkt vara i slutet av novmeber är nu inställt.
Eftersom vintern kom snabbt och grävningarna har upphört så skjuts medlemsmötet som handlar om tjänsterna i fibernätet upp.
Mötet kommer istället att vara under februari/mars 2017, då med färska uppgifter på tjänsteutbudet.
 2016-11-03


Grävningen fortsätter, här är några bilder från grävning av stamnätet.

Ni har väl bokat upp Medlemsmötet med Zitius
Den 28 november kl. 19.00 är det medlemsmöte i Majskansen.
Då kommer Zitius och pratar om utbudet av kanaler, telefon och Internet.
MSB kommer också att presentera gruppavtalet i sin helhet.
 2016-10-27

Grävningen fortsätter, nu grävs inte bara stamnätet utan det har börjat grävas även på tomterna.
I diagrammet ovan kan Ni följa hur arbetet fortskrider.

Medlemsmöte med Zitius
Den 28 november kl. 19.00 är det medlemsmöte i Majskansen.
Då kommer Zitius och pratar om utbudet av kanaler, telefon och Internet.
MSB kommer också att presentera gruppavtalet i sin helhet.
Boka upp detta datum redan nu.
 2016-10-06


Grävningen går vidare.
Här ser Ni hur det kan se ut där det är grävt.
Tomgrävningen har satt igång.
Bilden till vänster visar hur det ser ut utanför en fastighet som fått sin grävning utförd och
den högra hur det ser ut vid grävning och nedläggning av slang på stamnätet.
 2016-09-23


Nu har grävningen startat.
Nu har arbetet startat, tillståndet från Vägverket är klart och grävningen har kommit igång.
Vill Du ansluta din fastighet så är det hög tid nu, när grävarna har passerat Din fastighet så är det för sent att teckna avtal.
Kontakta Din områdesansvarige eller någon annan i styrelsen för att få en offert
på vad det kommer att kosta att ansluta just Din fastighet.

Medlemsmöte i november.
Under november månad kommer MSB Byafiber att ha ett möte för alla medlemmar
där Zitius kommer att presentera vilka tjänster Du kan välja på.
MSB kommer också att presentera ett gruppavtal som finns att teckna till mycket förmånligt pris.
Mer information om mötet kommer att presenteras här så fort datum är klart.


Tomtprojekteringen
Dennis är i full gång med att besöka alla fastigheter för att projektera hur grävningen på tomterna ska gå till.
Har Du inte redan blivit kontaktad så kommer Du att bli det snart.
 2016-09-14

Tack alla som kom på medlemsmötet.

Här kommer ett litet utdrag av vad som presenterades:

Det är nu 25 månader sedan föreningen bildades och började jobba för fiberanslutning i bygden.
Den 12 september var 362 anslutningar avtalsskrivna.

Nu är det bestämt att operatörsnoden, den som blir kontakten ute i världen, blir i Lucksta.
Föreningens egen nod, som skickar ut kontakten till alla hushåll, blir i Västanå.

Fibergruppen väntar ni på tillstånd från Trafikverket för att börja gräva.
Under tiden kommer grävning på mindre vägar och på mark som är privatägd att starta.
En grävmaskin påbörjar det arbetet. 3 till grävmaskiner kommer att komma upp under nästa vecka.


Alla som tecknat avtal kommer att bli kontaktade av Dennis, se foto ovan,
för att planera var på tomten grävningen ska utföras och var på fastigheten kabeln ska gå in.
En ritning kommer att göras i samråd med fastighetsägaren.

All kontakt och frågor angående fiberprojektet sker i första hand till områdesansvariga
och i andra hand till Fibergruppen via e-post kontakt@fibergruppen.se eller telefon: 011-470 72 30

Senare under hösten kommer MSB Byafiber att ha ett medlemsmöte med vår K/O, Zitius,
där de kommer att presentera vilka tjänster som alla kan välja.
Föreningen kommer också att presentera ett gruppavtal till mycket förmånligt pris.
 MSB BYAFIBER
inbjuder Er härmed till

MEDLEMSMÖTE

den 13 september kl. 19.00
på Majskansen, Njurunda

Föreningen presenterar den nyaste informationen om fiberprojektet.
Med på mötet kommer även Fibergruppen att vara för att informera och svara på frågor.

Hjärtligt välkomna
 2016-09-08


Nu har material börjat levererats, snart kommer maskinerna
 2016-08-26

Nu börjar det hända saker - material, för att starta projektet, är skickat och
kommer att levereras i området under v.35, sedan, i och med att materialet kommit,
så kommer Copiad Telecom, som ska sköta grävningen av stamnätet, att skicka hit grävare som ska börja gräva i området.
De kommer att starta i Västanå.

GIAB heter företaget som ska gräva på tomterna.

Under v.35-36 kommer Fibergruppen att börja ta kontakt med alla fastighetsägare för att stämma träff och
titta vart grävningen ska ske och även var på fastigheten kablarna ska gå in.

Nu har alla skyltar kommit som ska sättas upp utanför alla fastigheter som skrivit avtal för fiberanslutning.
Ta kontakt med Din områdesansvarige för hämtning av just Din skylt.

 PASSA PÅ ATT SKRIVA ANSLUTNINGSAVTAL SENAST DEN 15 AUGUSTI 2016

Varje hushåll betalar 17.500 kr och sedan tillkommer en byanätsavgift, för drift och underhåll av nätet, varje månad.
Anslutningsavgiften gäller t.o.m. 15 augusti 2016.
Efter det datumet kommer det att från göras en offert på vad det kommer att kosta.
Det kommer alltså att bli dyrare att ansluta sig efter detta datum.
 2016-07-05

MSB har träffat Länsstyrelsen och gått igenom villkoren för utbetalning av stöd till bredbandsutbyggnad.

Föreningen har haft 2 projektmöten med Fibergruppen, som är vår totalentreprenör,
och det sker nu löpande varje torsdag.

Lämnat in ansökan om tillstånd till Trafikverket för att kunna lägga ner fiber I deras vägområde.

Förebereder samrådsansökan till Länsstyrelsen för "ingrepp I naturmiljö".

Föreningen går igenom de markupplåtelseavtal som saknas för att kunna påbörja grävning/kanalisation.

Föreningen skriver fortlöpande anslutningsavtal.

Informationsbrev 10 utlagt I samtliga brevlådor I området och per e-post till medlemmar.

 

 

© MSB Byafiber
Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen.
Innehåll och material tillhör MSB Byafiber om inget annat uppges.